La resposta ADQAda

Què cal tenir en compte per crear una xarxa wifi?

És difícil imaginar, avui dia, un món sense wifi: l’utilitzem a les nostres llars i als nostres treballs i, cada cop més, en espais públics; és la forma més versàtil i ràpida de connectar-se a internet, però la realitat és que, tret que es configuri correctament, una xarxa wifi pot arribar a ser insegura i ineficient.

Llegir més

Què significa allotjament web?

L’allotjament web, comunament referit com a web hosting o simplement hosting, és l’espai virtual, dins d’un servidor, on s’allotgen els fitxers, fitxers i altres continguts d’un lloc web determinat.

Llegir més

Què és un data center?

Un Centre de Processament de Dades, comunament referit com a data center, és una infraestructura física, composta per ordinadors i variats equips informàtics, la principal funció dels quals és la recol·lecció, l’emmagatzematge, el processament i la distribució de dades i informació d’una o diverses empreses .

Llegir més

Què és el networking?

El networking és un concepte que es refereix a la connexió de dos o més ordinadors, sistemes operatius o dispositius informàtics, amb el propòsit de facilitar l’intercanvi de dades i informació.

Llegir més

Com ha de ser una xarxa informàtica a una empresa?

Una xarxa informàtica és un sistema en què dos o més dispositius informàtics, anomenats nodes de xarxa, estan connectats entre si a través d’enllaços de xarxa, físics o sense fil, que faciliten, acceleren i asseguren la comunicació i la transferència d’informació entre cada node de la xarxa.

Llegir més

Què és un Firewall?

Un firewall, o tallafocs, és un element informàtic la funció principal del qual és filtrar l’accés a una xarxa interna per part d’una xarxa externa, a partir d’una sèrie de regles preestablertes que serveixen per diferenciar les amenaces del trànsit segur.

Llegir més

Com funcionen les DNS?

Internet es compon de múltiples estructures, cadascuna, enfocades a una tasca. Les DNS en formen part i, en aquest article, t’explicarem què són les DNS i com funcionen.

Llegir més

La resposta ADQAda: més respostes als vostres dubtes

La resposta ADQAda: més respostes als vostres dubtes
Scroll to Top