Què és el networking?

El networking és un concepte que, segons el context en què s’utilitza, pot significar una de dues coses: en el context professional, en què el seu ús es troba més estès, fa referència a la creació i el manteniment d’una xarxa interpersonal de contactes de valor, sobretot a través d’esdeveniments o activitats enfocades a fomentar el networking; mentre que, en el context informàtic, es refereix a la connexió de dos ordinadors o més, sistemes operatius o dispositius informàtics, amb el propòsit de facilitar l’intercanvi de dades i informació.

En una network informàtica, o xarxa informàtica, les connexions solen estar donades, bé a través de sistemes de cablatge a través de tecnologies sense fil, i el seu principal avantatge és la velocitat, consistència i seguretat en la transferència d’informació des d’un punt de la xarxa , o node de xarxa, a un altre. Això passa, bàsicament, perquè no hi ha intermediaris: la xarxa estableix un camí directe entre cadascun dels punts de connexió.

La utilitat de treballar en xarxa dins una oficina o empresa és, justament, la reducció de costos, en accelerar i facilitar la transferència d’informació dins de la xarxa. En aquest cas, es tractaria d’una intranet, ja que és una xarxa interna a què només es té accés des d’un dels nodes connectats a la xarxa; a diferència, per exemple, d’internet, que també és tècnicament una xarxa informàtica.

El networking informàtic, en tot cas, no utilitza només maquinari (routers, mòdems, etcètera), sinó que també necessita un programari que habiliti la transferència de la informació dins de la xarxa: un sistema operatiu de xarxa (NOS, per les seves sigles en anglès) i un programari d’aplicació, que és el que proporciona la interfície per a la transferència de dades entre els diferents nodes de la xarxa.

A més, les xarxes informàtiques han de comptar amb servidors, que funcionen com a filtres o administradors de la informació que es transfereix. És a dir, que quan s’envia informació des d’un node a un altre, aquesta primer passa per un servidor, que s’encarrega de processar la comanda, i procedir a distribuir la informació segons la comanda des del node emissor.

Segons la seva mida, la majoria de xarxes informàtiques cauen dins d’una d’aquestes classificacions:

  • PA, o Xarxa d’Àrea Personal: és el tipus de xarxa més simple i petit que existeix, essent el seu abast de només uns metres. Es compon, generalment, per un dispositiu, generalment un ordinador o telèfon mòbil, que es connecta a una xarxa existent. Un exemple d’una xarxa PAN és una connexió per USB; mentre que una xarxa PAN sense fil (WPAN), és una connexió via bluetooth.
  • LAN, Xarxa d’Àrea Local: s’anomena LAN a les xarxes informàtiques on es connecten dos o més ordinadors o dispositius alhora. És el tipus de xarxa que se sol utilitzar en empreses, institucions i organitzacions on els nodes de la xarxa estan connectats físicament a través de sistemes de cablejats i servidors locals. Alhora, les xarxes locals poden connectar-se sense fils (WLAN) a través de tecnologies de xarxa com el Wi-Fi.
  • WAN, Xarxa d’Àrea Àmplia: aquestes són les xarxes informàtiques on un nombre infinit de dispositius es connecten entre si de llarg a llarg de regions, països i continents. La xarxa més gran (i la més utilitzada al món), la internet, és considerada una WAN; encara que, cal aclarir, n’hi ha que fan una diferenciació entre WAN i GAN (Xarxa d’Àrea Global), per incloure a la internet dins de la segona.

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

També et pot interessar

Què és WordPress, i per què és el CMS més utilitzat?

WordPress és un sistema de gestió de continguts (CMS, per les sigles en anglès), és a dir, una plataforma que possibilita la creació i el maneig de llocs web, fins i tot a persones que no compten amb cap coneixement de programació o disseny web.

Scroll to Top