Política de Qualitat

ADQA, empresa dedicada a les instal·lacions, serveis i distribució de tecnologies de la informació i les telecomunicacions, es planteja la qualitat com la seva raó principal d’existir. Som conscients que el nostre treball només té sentit si és orientada a la satisfacció completa del client, i som també conscients que aquesta no es pot aconseguir si no portem a terme el nostre treball sota unes polítiques de qualitat que ho facilitin.

La direcció i tot l’equip d’ADQA han adquirit el compromís amb una política de qualitat integral, que aporti millores als processos i que serveixi per aconseguir l’excel·lència en el nostre servei i la satisfacció total dels clients.

Per això, ens dotem de les eines i la formació necessària que ens permetran aconseguir-ho, i mantenir-lo de manera continuada.

En aquesta millora contínua, la direcció d’ADQA es compromet a:

Satisfer les necessitats dels clients.
Complir la normativa i legislació vigent en tot allò que afecti a l’operativa de l’organització.
Millorar de forma contínua els seus processos interns i els serveis oferts als seus clients.
Scroll to Top