Servei Assistència Informàtica Remota

ADQA ofereix als seus clients el servei d’assistència informàtica remota per poder resoldre incidències dels seus equips, o donar assistència a distància.

Això ens permet de forma ràpida, eficaç i econòmica, resoldre els problemes de programari dels seus sistemes i servidors.

INSTRUCCIONS PER A L’ÚS

El servei es duu a terme mitjançant una petita aplicació que s’ha d’executar en l’ordinador, i que permet als nostres tècnics accedir-hi. Sense necessitat de realitzar una instal·lació de programari, i amb tota la seguretat que es tracta d’una comunicació en canals segurs i amb l’autorització de cada sessió per part del client.

En executar el programa un cop descarregat, es genera un codi d’autorització i una clau d’accés que vostè haurà de facilitar al nostre tècnic per autoritzar l’entrada al sistema.

Aquest servei és exclusiu per a clients amb contracte de manteniment o clients habituals, amb el càrrec corresponent.

Ompli el formulari per sol·licitar una assistència tècnica remota.

"*" Indica els camps obligatoris

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

CONDICIONS D'ÚS DEL PROGRAMARI D'ASSISTÈNCIA REMOTA

El programari d’assistència remota és per a la seva utilització amb clients que tinguin contracte de manteniment o clients habituals de la companyia amb compte corrent obert.

El sistema d’accés està protegit per contrasenya i codi de seguretat, i les dades viatgen encriptades.

L’usuari guardarà la màxima discreció a l’hora de comunicar aquestes dades al tècnic de suport.

L’usuari haurà d’assegurar de tancar el programa d’assistències remotes un cop finalitzada la mateixa pel nostre tècnic de suport.

Les assistències remotes computaran en fraccions de 30 minuts per als clients amb contractes de manteniment preferent, i en fraccions d’1 hora per als clients amb contracte de bo d’hores no preferent, fora de zona o clients habituals amb contracte de servei però no de manteniment.

Per als clients amb contracte de manteniment preferent que sobrepassin els límits contractats o l’assistència no quedi coberta per les clàusules de contracte es procedirà a realitzar un càrrec per servei d’assistència remota amb les següents tarifes per a l’exercici 2022:

Assistència fins a 1 Hora: 69,00 € + IVA

Qualsevol altre client que sol·liciti o requereixi una assistència remota urgent haurà acollir-se a les tarifes convencionals de servei d’assistència remota (incloent els clients amb acords de servei).

Assistència 1 Hora o qualsevol fracció: 65,00.- €

El client abans de sol·licitar una assistència remota haurà d’haver llegit i acceptat les condicions d’aquest acord entre qualsevol empresa del grup ADQA (ADTI, SL, ECMI, SL, o ISP, SL) i l’empresa sol·licitant, enviant un correu d’acceptació de forma automàtica.

ADQA no es farà responsable de l’incompliment de qualsevol de les condicions estipulades anteriorment, o de qualsevol problema que pogués sorgir per l’ús d’aquest servei en els equips o sistemes del client, per la negligència en el seu ús, o qualsevol altra qüestió.

Està prohibit el seu ús per a qualsevol altra finalitat que no sigui el d’assistència tècnica remota.

Scroll to Top