Endpoint Security

La protecció dels endpoints és crítica a qualsevol entorn empresarial, especialment quan es treballa amb informació confidencial. Els endpoints, com ara els ordinadors, els dispositius mòbils i les impressores, són punts d’accés vulnerables per als atacs informàtics. La implantació d’una solució d’endpoint protection pot ajudar a reduir el risc d’atacs i protegir els endpoints de la vostra empresa.

A ADQA comptem amb un equip d’experts en seguretat informàtica que poden ajudar a dissenyar i implementar una solució d’endpoint protection adaptada a les necessitats específiques de la vostra empresa. Avaluarem el seu entorn i li proporcionarem una solució que protegeixi els seus endpoints contra codi maliciós (malware), virus, atacs de phishing i altres amenaces informàtiques.

A més, oferim serveis de monitorització i manteniment per assegurar-nos que la seva solució d’endpoint protection es mantingui actualitzada i s’adapti als canvis a l’entorn empresarial.

Els professionals d’ADQA us guiaran en el procés d’implantació de la seguretat dels Endpoint i la seva integració amb la seguretat de la resta de la infraestructura.

Beneficis de l'endpoint security avançat

01

Simplifica i maximitza la seguretat

• Els seus serveis automatitzats redueixen els costos de personal especialitzat. No cal administrar falses alertes, no es perd temps en configuracions manuals i no es deleguen responsabilitats.
• No cal instal·lar, configurar ni mantenir cap infraestructura de administració.
• El rendiment de l'endpoint no es veu afectat, ja que es basa en un agent lleuger i en arquitectura nativa de el núvol.02

Fàcil d'utilitzar i mantenir

• El porfolio de seguretat d'endpoints respon a totes les necessitats de protecció dels seus endpoints amb una notable simplicitat des d'una consola web única.
• Fàcil de configurar. Plataforma creuada de administració d'endpoints des d'una vista unificada.
• Ofereix un disseny d'interfície d'usuari nou i visible que es pot dominar ràpidament.03

Funcions EDR automatitzades

• Detecta i bloqueja tècniques, tàctiques i procediments d'atacs informàtics i l'activitat maliciosa a la memòria (exploits) abans que puguin causar mal.
• Resolució i resposta: informació forense per investigar a fons cada intent d'atac i eines per mitigar-ne els efectes (desinfecció).
• Capacitat de rastrejar cada acció: funcionalitats pràctiques de visibilitat de l'atacant i la seva activitat, cosa que facilita la investigació forense.


El model zero trust de ciberseguretat

La plataforma de seguretat d’endpoints que ofereix ADQA no fa servir una única tecnologia. Implementem diverses tecnologies juntes per reduir les possibilitats que una amenaça es converteixi en un atac. En treballar de manera conjunta, aquestes tecnologies utilitzen recursos de l’endpoint per minimitzar el risc duna vulneració.

Els arxius de signatures i les tecnologies heurístiques, conegudes com a protecció d’endpoint tradicional (EPP), conformen una capa de tecnologia d’antivirus d’última generació que ha provat ser efectiva contra moltes amenaces comunes de baix nivell i bloquejos dURL maliciosos.

La detecció contextual és molt eficaç contra atacs basats en scripts, atacs amb ús d’eines de sistema operatiu de goodware, com PowerShell, WMI, etc.; vulnerabilitats de navegadors web, i altres aplicacions a què es dirigeixen els atacs amb freqüència, com Java, Adobe, entre d’altres.

La tecnologia antiexploit permet cercar i detectar comportaments anòmals.  Compleix una funció crítica a endpoints sense revisió o amb revisions per  implementar i en endpoints amb sistemes operatius que ja no són compatibles.

El Servei de Zero -Trust Application classifica el 100% dels processos i prohibeix de manera predeterminada qualsevol execució fins que estigui certificada com a fiable. No hi ha necessitat de classificar manualment les amenaces ni de delegar-les a administradors de seguretat.

El Servei de Threat Hunting es basa en un conjunt de regles de cerca d’amenaces, creat per especialistes en ciberseguretat, que es processen de manera automàtica en totes les dades recollides a partir de la telemetria, cosa que identifica indicadors d’atac (IoA) que minimitzen el temps de detecció i resposta (MTTD i el MTTR).

Per què amb ADQA?

Scroll to Top