Com ha de ser una xarxa informàtica a una empresa?

Una xarxa informàtica és un sistema en què dos o més dispositius informàtics, anomenats nodes de xarxa, estan connectats entre si a través d’enllaços de xarxa, físics o sense fil, que faciliten, acceleren i asseguren la comunicació i la transferència d’informació entre cada node de la xarxa. En un context empresarial o institucional, els avantatges de comptar amb una xarxa informàtica són molts, cosa que no vol dir que calgui passar per alt una sèrie de característiques a tenir en compte a l’hora de construir-la i administrar-la.

Pel que fa als avantatges, són clars: d’una banda, la transferència d’informació dins dels nodes de la xarxa, com ara ordinadors, dispositius mòbils, impressores o tauletes, esdevé molt més segura quan es tracta d’una xarxa informàtica privada, ja que es té absolut control sobre tot el tràfic de dades de la mateixa; al mateix temps, aquestes transferències són més ràpides i més estables, cosa que potencialment es tradueix en estalvi, tant de temps com de diners.

Dit això, no totes les xarxes informàtiques són iguals. A l’hora d’avaluar les característiques que busques en una xarxa informàtica per a la teva empresa, és important que paris atenció a aquests factors:

  • Rendiment: el rendiment fa referència a la velocitat que triga a executar-se una ordre específica dins de la xarxa, i es mesura segons la quantitat de dades que es poden transferir per segon. En general, les xarxes informàtiques amb enllaços físics, com ara cablejats de fibra òptica, per exemple, tenen molt millor rendiment que les xarxes amb enllaços sense fil.
  • Seguretat: aquest és potser el factor més important que cal tenir en compte dins d’una xarxa informàtica empresarial. La seguretat fa referència a la possibilitat de patir interferències que afectin el funcionament normal de la xarxa, ja siguin accidentals o malicioses. En general, les xarxes sense fil són més vulnerables a atacs o intrusions malicioses, mentre que les xarxes físiques són més sensibles a patir interferències. En aquest sentit, la fibra òptica es torna a destacar en ser la forma d’enllaç de xarxa més segura, ja que, en transportar la informació en forma de polsos lumínics, no corre riscos de patir interferències, cosa que garanteix més seguretat i estabilitat.
  • Fiabilitat: la confiança fa referència a la probabilitat que es produeixi una fallada en un dels nodes de la xarxa informàtica, i l’impacte que aquesta fallada tindria en el funcionament de la totalitat de la xarxa. És un factor important de considerar, ja que, si les operacions de l’empresa depenen que la xarxa funcioni ininterrompudament, una simple fallada en un dels nodes pot causar, potencialment, un dany molt més gran. En aquests casos, és una bona idea assegurar-se que la xarxa tingui un maquinari redundant, que afegeix una capa extra de confiança.
  • Escalabilitat: aquest factor és especialment important per a les empreses i institucions en etapa de creixement i expansió, ja que fa referència a la possibilitat d’afegir nodes a la xarxa en el futur. Ja que cada node que s’afegeixi a la xarxa influirà sobre altres aspectes (sobretot en el rendiment) és important planificar a futur i instal·lar la xarxa tenint en compte les projeccions de creixement.
  • Disponibilitat: finalment, és fonamental que la xarxa informàtica estigui disponible i funcionant sempre que se la necessiti. La disponibilitat fa referència a la capacitat d’una xarxa informàtica de funcionar de manera eficient ininterrompudament.

Conèixer aquests aspectes serà fonamental a l’hora d’instal·lar la teva xarxa informàtica a la teva empresa. Heu d’entendre, sobretot, quines són les vostres necessitats, tant en el present com a mitjà i llarg termini, per poder construir una xarxa informàtica que s’adapti a les vostres necessitats i prospeccions a futur.

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

També et pot interessar

Què és WordPress, i per què és el CMS més utilitzat?

WordPress és un sistema de gestió de continguts (CMS, per les sigles en anglès), és a dir, una plataforma que possibilita la creació i el maneig de llocs web, fins i tot a persones que no compten amb cap coneixement de programació o disseny web.

Scroll to Top