La resposta ADQAda

Xarxes

Què és el networking?

El networking és un concepte que es refereix a la connexió de dos o més ordinadors, sistemes operatius o dispositius informàtics, amb el propòsit de facilitar l’intercanvi de dades i informació.

Llegir més

Com ha de ser una xarxa informàtica a una empresa?

Una xarxa informàtica és un sistema en què dos o més dispositius informàtics, anomenats nodes de xarxa, estan connectats entre si a través d’enllaços de xarxa, físics o sense fil, que faciliten, acceleren i asseguren la comunicació i la transferència d’informació entre cada node de la xarxa.

Llegir més

Què és un Firewall?

Un firewall, o tallafocs, és un element informàtic la funció principal del qual és filtrar l’accés a una xarxa interna per part d’una xarxa externa, a partir d’una sèrie de regles preestablertes que serveixen per diferenciar les amenaces del trànsit segur.

Llegir més

La resposta ADQAda: més respostes als vostres dubtes

Scroll to Top