La informàtica en les empreses es pot basar en una sola paraula, rendiment. Però quan parlem de rendiment, concorren molts altres molts conceptes: fiabilitat, estabilitat, precisió, disponibilitat. A ADQA ens hem especialitzat en garantir el rendiment de la informàtica a les empreses.

COM TENIR UNA INFORMÀTICA FIABLE?

Vam aconseguir tenir una visió global de la informàtica d’una organització considerant tots els aspectes de forma global, i al mateix temps, baixant al nivell dels detalls. Els sistemes informàtics, l’operació de la xarxa, el manteniment dels equips, l’actualització del programari, són només alguns dels exemples dels diferents elements que cal considerar per mantenir un òptim rendiment de la informàtica empresarial.

OBJECTIU 100% UPTIME

Quant li costa a una companyia cada hora que la informàtica està caiguda? Calcular-ho de manera fiable pot ser difícil, però amb tenir una lleugera idea ja en tenim prou per adonar-nos de l’important que és evitar les caigudes dels sistemes.

El manteniment proactiu dels sistemes i una revisió evolutiva de la infraestructura ens permet d’una banda minimitzar les caigudes dels sistemes, i de l’altra, adaptar la infraestructura a les noves necessitats de forma permanent.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top