Què és un domini d’Internet?

Un domini d’internet és el nom únic i irrepetible d’un lloc web. És l’adreça a la qual s’ha d’accedir per ingressar a un lloc web en particular, i com a tal no hi pot haver dos iguals al món. Quan un usuari accedeix a un domini en un navegador, el que està fent és, bàsicament, demanar al navegador que mostri tota la informació relativa a aquest domini en particular (informació que sempre estarà allotjada en un servidor).

Els dominis, o noms de domini, són en realitat representacions textuals d’adreces IP numèriques, i sorgeixen com a solució pràctica al problema de recordar aquestes complicades seqüències de números. Així, els dominis, quan estan disponibles, es poden registrar a través d’un servei autoritzat de registre, encara que ningú no pot ser l’amo definitiu d’un domini, sinó que n’ha de renovar la possessió periòdicament (generalment, cada any). Un dels principals organismes encarregats de regular aquests serveis de registre de dominis d’internet és la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números (ICAAN, per les sigles en anglès).

Una de les confusions més comunes que es produeixen en parlar de dominis d’internet és definir-los com a sinònims d’URL. La diferència entre tots dos és que una URL (localitzador de recursos uniforme) és l’adreça completa d’un lloc web determinat, en la composició del qual s’inclou el nom de domini, entre d’altres elements. Si prenem, per exemple, l’URL “https://twitter.com/twitter”, el nom de domini és “twitter.com”.

Els dominis d’internet, alhora, es componen de l’etiqueta o segon nivell, que és el nom pròpiament dit, i l’extensió o primer nivell, que és el punt seguit d’una combinació de caràcters present a tots els dominis. Tornant a l’exemple anterior, al domini “twitter.com”, “twitter” és l’etiqueta i “.com” és l’extensió. L’extensió és una part fonamental del domini, ja que hi pot haver dominis amb la mateixa etiqueta, diferents únicament quant a l’extensió, i que, per tant, connectaran a llocs web diferents.

D’aquesta manera, els dominis d’internet es classifiquen, segons la seva extensió, a:

  • Dominis de primer nivell genèrics: són els més comuns i els més recomanables per a la majoria dels llocs web, ja que són fàcils de recordar per part dels visitants. Entre ells s’hi inclouen .com, .net, .org i .info.
  • Dominis de primer nivell geogràfics: són els que s’utilitzen per referir-se a una regió o un país en particular, generalment el lloc on opera el lloc web en qüestió. Entre ells s’inclouen .es (Espanya), .ar (Argentina), .uk (Regne Unit) i .mx (Mèxic).
  • Dominis de primer nivell patrocinats: són els proposats per agències, organitzacions o comunitats particulars, que s’ocupen d’establir les regles d’ús. Entre ells s’inclouen .edu (que utilitzen moltes organitzacions educatives), .gov (utilitzat per organitzacions governamentals), .aero (que utilitzen dins la indústria aeronàutica) i .coop (que utilitzen les societats cooperatives).
  • Dominis de Tercer Nivell: són els que combinen els dominis de primer nivell genèric i els de primer nivell geogràfic. Les combinacions són pràcticament infinites, però com a exemple, es poden comptar .com.es, .com.ar, .org.mx i .net.uk.

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

També et pot interessar

Què és WordPress, i per què és el CMS més utilitzat?

WordPress és un sistema de gestió de continguts (CMS, per les sigles en anglès), és a dir, una plataforma que possibilita la creació i el maneig de llocs web, fins i tot a persones que no compten amb cap coneixement de programació o disseny web.

Què cal tenir en compte per crear una xarxa wifi?

És difícil imaginar, avui dia, un món sense wifi: l’utilitzem a les nostres llars i als nostres treballs i, cada cop més, en espais públics; és la forma més versàtil i ràpida de connectar-se a internet, però la realitat és que, tret que es configuri correctament, una xarxa wifi pot arribar a ser insegura i ineficient.

Scroll to Top