Virtualització de servidors

La virtualització de sistemes està molt estesa sobretot per la facilitat d’ús, el dinamisme que permeten i la seguretat que aporten.

Des d’ADQA fa anys que apostem pels entorns virtuals per a estructures de servidors crítics. El fet de disposar de plataformes amb els servidors virtualitzats ens permet una gran agilitat en la seva gestió i, sobretot, una gran rapidesa de posada en marxa en cas de caiguda. Perquè, en el pitjor dels casos, es pot extreure la màquina virtual i traspassar-la a un nou servidor que sigui capaç de gestionar-la. Aquest tipus de restauració evita els problemes habituals dels servidors físics: d’incompatibilitat, de manca de recanvis adequats o qualsevol altre problema que amb un servidor físic sí que podria aparèixer.

Un altre dels avantatges d’aquesta tecnologia és que permet salvar sistemes físics propers a la fi de la seva vida. Són habituals les situacions d’un servidor a la vora de la caiguda definitiva a causa de la seva antiguitat o de problemes amb maquinari. En aquests casos apliquem una conversió de físic a virtual, que un cop finalitzada, s’emmagatzema el servidor en un altre suport diferent. Aquest procediment ens permet retirar el vell servidor i seguir treballant com si res hagués passat, sense formatar, reinstal·lar o tornar a generar cap tipus de programa ni informació ja que realment es seguirà treballant amb el mateix servidor només que en un altre tipus de suport.

Al marge dels servidors, la virtualització s’estén més enllà: des d’equips virtuals per betatesters, per a proves de qualsevol tipus evitant així treballar sobre el nostre sistema base, o per a la virtualització de sistemes Windows dins de qualsevol equip amb sistemes MAC OS o vicerversa.

A ADQA dominem diferents tecnologies de virtualització, entre les quals es troben:

VMWARE
VirtualBox
Parallels Desktop
Hyper-V
Microsoft Virtual PC

Per què amb ADQA?

Scroll to Top