Servei tècnic de xarxes

ADQA ofereix un servei avançat de solució de problemes de xarxa, a l’abast de petites i mitjanes empreses, qualsevol que sigui la complexitat de la seva xarxa. Per això, som un aliat a tenir en compte en companyies que disposen de tècnics informàtics que poden requerir un suport extern puntual o continuat, o per a empreses que volen externalitzar en mans de professionals l’administració dels seus sistemes informàtics.

Molts clients presenten multitud de problemes pel que fa a rendiment de la seva xarxa i, en molts casos, es deu a una mala gestió i / o configuració de la mateixa. Tot i així, molts altres casos amaguen problemes de malware a la xarxa (spyware, jokers, phishing, etc.), que poden arribar a provocar greus problemes afectant fins i tot a la gestió de correu electrònic i fent que NEMESIS ens bloquegi el port 25 i fent impossible que puguem enviar un sol correu.

Disposem de potents eines que ens permeten trobar i corregir errors de configuració i connexió a més de mesurar les velocitats de la xarxa així com molts altres paràmetres. De la mateixa manera, si el problema deriva de malware també som capaços de trobar i eliminar qualsevol tipus que pugui afectar el rendiment de la seva xarxa i, en cas d’arribar als extrems que el seu ISP hagi bloquejat algun dels seus ports ens encarregarem de gestionar el desbloqueig dels mateixos sense que vostè s’hagi de preocupar de res.

Un altre dels punts a destacar és que podem oferir un complet sistema de monitorització que ens permet controlar qualsevol accés a continguts, historial de connexions, etc.

Unint el nostre coneixement i les possibilitats de les nostres eines podem arribar a treure el màxim rendiment de qualsevol xarxa i fins i tot detectar, en cas de fallada, si el problema deriva del proveïdor de connexió a internet o està present dins de l’estructura.

En qualsevol cas, ADQA us ofereix les solucions als problemes en les xarxes, i l’ajuda a dissenyar un sistema d’administració de xarxes que ofereixi la solidesa més gran als seus sistemes informàtics.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top