Disseny i enginyeria de xarxes

Les xarxes informàtiques són la principal infraestructura productiva de moltes empreses, per aquesta raó, es requereix una bona estructura de comunicacions interna i externa.

Per tenir unes xarxes que donin bona resposta a la necessitat d’unes xarxes fiables, cal considerar aspectes importants com la seguretat i la gestió del trànsit, però també la integració a la xarxa de diferents serveis com el control d’accessos, la inmòtica, les cobertures sense fils, la videoconferència, la telefonia IP, enllaços entre seus punt a punt, l’accés a internet …

Per aquesta raó, a ADQA implantem les xarxes a partir d’una idea base de quin ha de ser el funcionament i les prestacions de la xarxa, i tenint sempre present la possibilitat d’ampliació constant.

Començarem estructurant les necessitats bàsiques en telecomunicacions del seu negoci:

Tipus de xarxes

01

Infraestructures informàtiques

Xarxa informàtica principal, servidors de gestió, control, cloud computing, housing, equips, perifèrics de gran volum, equipament multimèdia, entorns de connexió sense fils, virtualització i programari de gestió de centres.02

Infraestructures de telecomunicacions

Centraleta de telefonia IP digital amb programari de control, operadora digital automàtica, internet de banda ampla, enllaços punt a punt WIMAX, videoconferència, pàgina web de l’empresa amb servei d’oficina virtual, campanyes de email i SMS massius, xarxes virtuals privades (VPN ), correu electrònic, ampliació de cobertura de telefonia així com de dades 3G i HSPA.

03

Infraestructures de control i seguretat

Control d’accessos per biometria, videovigilància, inmòtica, sistemes de seguretat informàtica (tallafocs, anti-virus, còpies de seguretat …), servei agenda compartida per a control de llocs.QUÈ CAL TENIR EN COMPTE EN DISSENYAR UNA XARXA?

Som experts en la instal·lació de xarxes. Per això ens guiem pels estàndards més exigents perquè la xarxa ofereixi el màxim rendiment, la seguretat més gran, i una escalabilitat pensant en el seu futur creixement.

Què s’ha de tenir en compte quan instal·lem una xarxa de serveis TIC, que integra veu i dades?

Comunicacions amb exterior (connexió a capçalera de fibra òptica)
Instal·lació de l’estructura de dades i comunicacions (servidors, terminals i telefonia).
Seguretat activa en les dades i automatització de processos (SAN, Backup, AV, SAI)
Seguretat d’accés a les infraestructures i controls
Reducció de costos de no execució, aprofitament de recursos TIC
Plans de Formació
Manteniment i pla anual de Millores en TIC

Els professionals d’ADQA el guiaran en el procés d’implantació de la xarxa per assegurar el millor rendiment en aquests punts.

Així es dissenya una xarxa

El procés de creació d’una nova xarxa no és un tema senzill és per això que dividim la creació d’una xarxa en 3 fases:
Estudi previ al seu disseny.
Plantejament i creació d’un mapa de xarxa.
Implantació.

A ADQA prioritzem al client i segons les seves necessitats s’actua en conseqüència per dotar-lo d’una infraestructura amb la dimensió requerida i amb capacitat d’una ampliació futura.

El primer que fem és reunir-nos amb el client per tal de recopilar tota la informació possible de la futura xarxa. Ens explicarà les seves necessitats i nosaltres ho transformarem en un plantejament de xarxa amb diferents aspectes, com ara nombre de punts, tipus de connexió, xarxes a crear, dedicació dels punts, enllaços necessaris, etc. És molt important que el client ens transmeti les seves necessitats actuals i futures per tal d’encertar en l’anàlisi.

Flexibilitat. ADQA és capaç de desenvolupar i certificar tota mena de xarxes i categories: fibra òptica, coure, xarxes de categoria. 5, 5e, 6, i 7. La base d’una xarxa és el cablejat estructurat, però abans de decidir el tipus a instal·lar és imprescindible recollir tota la informació possible, d’aquesta manera també s’eviten costos innecessaris al client, s’obté una xarxa a mida i amb els mínims costos.

Un cop disposem de tota la informació, el nostre equip d’enginyers executarà el projecte. Aquest s’ajustarà a les necessitats plantejades i garantirem un òptim rendiment. Exposarem el projecte al client en un idioma comprensible i resoldrem tots els dubtes que poguessin sorgir.

Un cop acceptat es durà a terme un pla d’actuació en temps acordat entre els nostres tècnics i el client. El desenvolupament del projecte elaborat pels nostres tècnics especialistes en xarxes procedeix amb la implantació projectant la infraestructura tal com es va definir prèviament en els plànols. D’aquesta manera ens assegurem l’èxit en totes les nostres xarxes tant en qualitat com en rendiment tal com asseguren els nostres casos d’èxit.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top