Sistemes WIFI

Hi ha dues formes de construir una xarxa wifi, per defecte, o a consciència. En moltes de les instal·lacions wifi que trobem, la seva configuració és deficitària, i s’han obviat alguns punts importants.

La seguretat és el més important. Les xarxes Wifi han de ser segures per evitar que les transaccions de dades puguin ser interferides, o que els recursos siguin utilitzats per a usos no admesos.

El rendiment és el més notori. Especialment en espais d’alta concurrència, si no es gestiona el trànsit de la xarxa wifi de la forma deguda, els usuaris per pocs que siguin poden tenir serioses dificultats per utilitzar la xarxa. En molts casos, les xarxes wifi lentes no són degudes a una sortida a internet limitada sinó a una gestió deficient del trànsit intern de la wifi.

El dimensionament és la clau. Perquè la cobertura wifi d’una casa no té cap misteri, però quan cal cobrir un ampli espai amb alta concurrència és important saber quins equips cal muntar, i com controlar el trànsit.

I l’experiència de l’usuari, el més rellevant. Perquè els usuaris gaudeixen quan una xarxa, a més de ràpida i segura, no interfereix en l’ús dels seus dispositius i per exemple, li recorda com a usuari.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top