Instal·lació de xarxes

A ADQA som especialistes en la construcció de xarxes informàtiques, aplicant les últimes tecnologies per garantir el millor rendiment.

Aquestes i la resta de les nostres solucions tècniques resolen les necessitats dels nostres clients en xarxes informàtiques, emmagatzemament de dades, gestió d’usuaris, sistemes de vigilància i seguretat, connexions sense fil, connexions de banda ampla, programari, networking, telecomunicacions …

Ja sigui que estigui actualitzant la seva infraestructura de xarxa actual, proporcionant accés LAN sense fil, instal·lant un sistema de seguretat o ampliant el seu centre de dades, ADQA té la solució adequada.

01

Un equip ben preparat

Les instal·lacions de qualitat són el resultat directe de tècnics motivats i ben preparats que treballen per obtenir el producte acabat de la més alta qualitat. Una de les maneres en què mantenim els nostres estàndards d’excel·lència és a través d’un extens programa de capacitació de tècnics d’instal·lació.02

Gestió de projectes

La gestió de projectes, la clau per a una instal·lació reeixida, és una prioritat per ADQA. Seguint les normes de Qualitat a què ens obliguem seguint les especificacions ISO 9001, executem els projectes de forma precisa, assegurant el compliment de les expectatives i l’acordat amb el client.03

Seguretat en el treball

Tenim tolerància zero per accidents. La seguretat en el lloc de treball és la nostra màxima prioritat. La importància o urgència de qualsevol projecte d’instal·lació no tindrà prioritat sobre la preservació de la seguretat i la salut de tots els implicats en el projecte. L’èxit de la nostra empresa depèn de la seguretat amb què es realitza cada treball.

ALGUNES RECOMANACIONS

Centralització

En agrupar en un centre de gestió totes les infraestructures, la seva administració és tremendament senzilla. L’etiquetatge i planificació ens permet la modificació de circuits, sempre protegida dins d’armaris evitant accidents i permetent la seva fàcil manteniment i gestió. La distribució d’armaris en dades i sistema ens permet commutar entre sistemes i estructura d’una manera ràpida i eficaç. Per tant recomanem condicionar una sala de servidors, en la qual haurà de tenir aproximadament uns 10 m2 com a mínim per a albergar dos armaris. Ha d’estar climatitzada a una temperatura per sota de 24ºC i amb una humitat relativa del 40-55% tot l’any.

Pas d’infraestructura

Recomanem un muntatge dinàmic i pràctic. Fals sostre amb canals tipus “rejiband” és el més econòmic i pràctic en pas d’estructures. En oficina, per als punts de dades i telefonia recomanem canaleta plàstica de 20 × 50 amb separador per al pas de cablejat distribuït i si es munten illes torres de connexió.

Vídeo-vigilància

Recomanem es disposi d’un accés des de la sala de servidors fins a una caixa de connexió IP67 a cada cantonada que formi 90º a la part exterior de la nau, per a la distribució de les càmeres de seguretat. Més un altre accés amb caixa exterior IP67 a la paret al centre el límit d’edificació del terreny, així com entrades i sortides.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top