Contracte manteniment informàtic

En la majoria de les petites empreses, la informàtica està en mans de responsables que potser no tenen els coneixements tècnics suficients per configurar la xarxa, però que, en canvi, coneixen perfectament el funcionament de l’empresa i tenen molt clar com la informàtica ha de recolzar la seva organització.

En aquests casos, ADQA es troba molt còmoda. Perquè posem tot el nostre coneixement al servei de l’empresa i junts vigilem el correcte funcionament dels sistemes informàtics, i a la vegada dissenyem com ha de funcionar la informàtica de la companyia, i podem planificar les implantacions de futures millores.

ADQA s’encarrega de tenir tots els sistemes al dia, reparar les incidències, assessorar en el funcionament de la xarxa i el sistema d’usuaris … tot amb uns temps de resposta fins i tot per sota del pactat i amb la transparència d’una extranet de control.

I posant en pràctica el nostre concepte de manteniment evolutiu, planifiquem les millores i les inversions en informàtica per garantir un òptim rendiment sense incórrer en més costos que els que siguin necessaris.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top