Què significa cloud computing?

Cloud computing, o computació al núvol, és un terme que fa referència a la contractació d’una sèrie de serveis digitals a través del núvol, és a dir, de servidors remots. Està íntimament relacionat amb el procés de digitalització de les empreses, en el qual es passa d’un model analògic de treball a un en què els processos com la facturació, el control d’estoc, la logística o l’administració de la informació, per exemple, estan digitalitzats.

La digitalització de les empreses és un procés en auge a tot el món, sobretot a partir de la pandèmia de Covid-19, i es pronostica que només  l’any 2022 s’inverteixi, globalment, la suma d’1,8 mil milions de milions de dòlars a digitalitzar els processos de les empreses 1https://www.statista.com/statistics/870924/worldwide-digital-transformation-market-size/.

A conseqüència d’aquesta tendència, les empreses necessiten cada cop més serveis més amplis, estables i potents per crear, administrar i distribuir grans quantitats d’informació, tant dins d’aquestes com dins dels seus entorns d’operació respectius. Aquí és on entra en joc el cloud computing: en ser un espai digital pràcticament il·limitat compost per una xarxa gegantina i creixent de servidors físics distribuïts a tot el món, els serveis allotjats al núvol tenen el potencial d’oferir solucions a l’alçada dels desafiaments que plantegen les noves tendències organitzacionals.

En altres paraules, a través dels serveis de cloud computing la informació i els processos digitalitzats d’una empresa esdevenen accessibles globalment (ja que no estan allotjats en un servidor local, sinó que estan disponibles globalment a través d’internet), de manera segura, ràpida i estable. La globalitat del núvol fa la informació que conté pràcticament invulnerable a imprevistos, accidents i catàstrofes.

Un altre aspecte positiu del cloud computing és que en aquest tipus de serveis se sol pagar únicament per allò que s’utilitza, reduint considerablement els costos d’instal·lació i operació que es tindrien, per exemple, si es treballés amb servidors locals.

Hi ha 6 classificacions de cloud computing:

Segons el nivell de propietat del servei:

  • Núvol públic: és el tipus més comú de cloud computing i fa referència a la prestació de serveis allotjats a servidors propietat dels prestadors dels serveis, és a dir, aliens a l’empresa, com és el cas d’Amazon Web Services o Google Cloud. Aquest tipus de cloud computing és el més econòmic, si bé el client no té control sobre l’entorn i, sobretot, la seguretat d’aquest. És ideal tant per a particulars, com per a empreses mitjanes i petites.
  • Núvol privat: és un tipus de cloud computing molt més costós i es refereix, simplement, a la implementació dels serveis típics d’un núvol públic, però en un entorn privat. En aquest cas, els servidors (el núvol), juntament amb tota la infraestructura necessària, són propietat de l’empresa en qüestió (o són rendits a tercers, però amb exclusivitat d’ús) i, per tant, té control absolut sobre el seu entorn i seguretat. És una solució adoptada, usualment, per grans empreses o institucions.
  • Núvol híbrid: és un tipus de cloud computing en què les empreses trien utilitzar el núvol públic per a certs processos menys delicats, i el núvol privat per a processos més importants.

Segons el tipus de servei:

  • Programari com a Servei (SaaS): són aplicacions o eines allotjades al núvol a què s’accedeix a través d’internet, ofertes per un proveïdor que s’encarrega del manteniment i l’administració del servei, i l’exemple més simple és una casella de correu electrònic, com Gmail, de Google.
  • Plataforma com a Servei (PaaS): en aquest cas, mentre que el proveïdor del servei s’encarrega de la infraestructura, és a dir, del maquinari, el client té més control sobre el programari, cosa que li permet desenvolupar aplicacions personalitzades segons les seves necessitats particulars.
  • Infraestructura com a Servei (IaaS): com el nom ho indica, en aquest tipus de cloud computing el client té control tant sobre la infraestructura en l’àmbit operatiu, com sobre les aplicacions i la totalitat del programari.

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

També et pot interessar

Què és WordPress, i per què és el CMS més utilitzat?

WordPress és un sistema de gestió de continguts (CMS, per les sigles en anglès), és a dir, una plataforma que possibilita la creació i el maneig de llocs web, fins i tot a persones que no compten amb cap coneixement de programació o disseny web.

Scroll to Top