adqa

Què és un domini d’Internet?

Un domini d’internet és el nom únic i irrepetible d’un lloc web. És l’adreça a la qual s’ha d’accedir per ingressar a un lloc web en particular, i com a tal no hi pot haver dos iguals al món. Quan un usuari accedeix a un domini en un navegador, el que està fent és, bàsicament, demanar al navegador que mostri tota la informació relativa a aquest domini en particular (informació que sempre estarà allotjada en un servidor).

Els dominis, o noms de domini, són en realitat representacions textuals d’adreces IP numèriques, i sorgeixen com a solució pràctica al problema de recordar aquestes complicades seqüències de números. Així, els dominis, quan estan disponibles, es poden registrar a través d’un servei autoritzat de registre, encara que ningú no pot ser l’amo definitiu d’un domini, sinó que n’ha de renovar la possessió periòdicament (generalment, cada any). Un dels principals organismes encarregats de regular aquests serveis de registre de dominis d’internet és la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números (ICAAN, per les sigles en anglès).

Una de les confusions més comunes que es produeixen en parlar de dominis d’internet és definir-los com a sinònims d’URL. La diferència entre tots dos és que una URL (localitzador de recursos uniforme) és l’adreça completa d’un lloc web determinat, en la composició del qual s’inclou el nom de domini, entre d’altres elements. Si prenem, per exemple, l’URL “https://twitter.com/twitter”, el nom de domini és “twitter.com”.

Els dominis d’internet, alhora, es componen de l’etiqueta o segon nivell, que és el nom pròpiament dit, i l’extensió o primer nivell, que és el punt seguit d’una combinació de caràcters present a tots els dominis. Tornant a l’exemple anterior, al domini “twitter.com”, “twitter” és l’etiqueta i “.com” és l’extensió. L’extensió és una part fonamental del domini, ja que hi pot haver dominis amb la mateixa etiqueta, diferents únicament quant a l’extensió, i que, per tant, connectaran a llocs web diferents.

D’aquesta manera, els dominis d’internet es classifiquen, segons la seva extensió, a:

 • Dominis de primer nivell genèrics: són els més comuns i els més recomanables per a la majoria dels llocs web, ja que són fàcils de recordar per part dels visitants. Entre ells s’hi inclouen .com, .net, .org i .info.
 • Dominis de primer nivell geogràfics: són els que s’utilitzen per referir-se a una regió o un país en particular, generalment el lloc on opera el lloc web en qüestió. Entre ells s’inclouen .es (Espanya), .ar (Argentina), .uk (Regne Unit) i .mx (Mèxic).
 • Dominis de primer nivell patrocinats: són els proposats per agències, organitzacions o comunitats particulars, que s’ocupen d’establir les regles d’ús. Entre ells s’inclouen .edu (que utilitzen moltes organitzacions educatives), .gov (utilitzat per organitzacions governamentals), .aero (que utilitzen dins la indústria aeronàutica) i .coop (que utilitzen les societats cooperatives).
 • Dominis de Tercer Nivell: són els que combinen els dominis de primer nivell genèric i els de primer nivell geogràfic. Les combinacions són pràcticament infinites, però com a exemple, es poden comptar .com.es, .com.ar, .org.mx i .net.uk.

Què és WordPress, i per què és el CMS més utilitzat?

WordPress és un sistema de gestió de continguts (CMS, per les sigles en anglès), és a dir, una plataforma que possibilita la creació i el maneig de llocs web, fins i tot a persones que no compten amb cap coneixement de programació o disseny web. La seva interfície còmoda i flexible permet crear i editar contingut fàcilment dins del lloc web, treballant tant sobre el backend (allò que succeeix “darrere de la pantalla”, allò que el visitant no veu), com sobre el frontend (la “cara visible” del lloc web, amb què interactua el visitant).

Des del punt de vista tècnic, WordPress és un programari de codi obert que utilitza un sistema de base de dades MySQL i els llenguatges de programació PHP, CSS i HTML. La seva versatilitat es desprèn de la possibilitat de fer servir plantilles o temes, que són estructures web preestablertes; plugins, que són programaris simples que s’insereixen en un lloc web per afegir una funcionalitat específica; i codi: qualsevol persona amb coneixement de PHP, CSS, HTML o, fins i tot, JavaScript, pot crear i editar el codi del seu propi lloc web per aconseguir un nivell encara més gran de personalització, el que significa que les possibilitats dins de l’entorn de WordPress són pràcticament il·limitades.

WordPress no és l’únic CMS que existeix, però sí el més popular: només cal dir que el 43,2% dels llocs web a Internet estan fets amb WordPress, alhora que aquest domina una quota del mercat de CMS del 65,2 %ot.com/website/wordpress-stats” target=”_blank;”>https://blog.hubspot.com/website/wordpress-stats[/mfn]. A la pràctica, aquesta popularitat es tradueix en una gran quantitat de plantilles o temes (més de 31.000) i plugins (més de 60.000), gratuïts o pagaments, disponibles al públic en general; el que és, alhora, una de les raons principals de la seva facilitat d’ús i, consegüentment, de la seva popularitat, però no l’única.

El que fa a WordPress el CMS més utilitzat al món any rere any és la seva versatilitat. Si bé al principi va ser concebut com una plataforma per a la creació i el maneig de blocs o llocs web enfocats en continguts, avui dia, gràcies al desenvolupament d’alguns dels plugins i plantilles més potents del mercat, es pot utilitzar WordPress per crear i administrar botigues en línia, llocs educatius, llocs institucionals o portfolis, només per nomenar-ne alguns exemples.

Altres raons de pes que expliquen la massiva popularitat de WordPress són:

 • El seu enfocament SEO (Optimització de Motors de Cerca), que facilita el posicionament dels seus llocs web a cercadors com Google o Ecosia.
 • La seva facilitat d’adaptació mòbil, el que és fonamental considerant que més de la meitat del trànsit web va provenir de dispositius mòbils el 20211https://www.statista.com/statistics/277125/share-of-website-traffic-coming-from-mobile-devices/.
 • La seva transparència i seguretat, la qual cosa cobra especial importància quan es tracta de botigues en línia. , tot està disposat de manera que sigui accessible per a qualsevol persona, independentment dels seus coneixements previs en relació amb el desenvolupament web.

Què cal controlar en una auditoria de seguretat?

A mesura que més empreses es bolquen a la digitalització de les operacions, més necessari es torna a mantenir les xarxes informàtiques segures. Una auditoria de seguretat és un estudi detallat de tots els components dels sistemes informàtics d’una empresa, que es realitza per tal de trobar els errors, les debilitats i les vulnerabilitats que puguin, potencialment, posar en risc la integritat d’aquests sistemes, funcionament i de la informació que contenen.

D’aquesta manera, s’entén que les auditories de seguretat són especialment importants en el cas de les empreses que treballen amb xarxes informàtiques, ja que aquestes, en cas de comptar amb vulnerabilitats, són punts d’accés potencials per a diferents tipus de ciberatacs, com ara ransomware, o segrest de dades, que és un dels més comuns (només l’any 2020 hi va haver més de 300 milions d’atacs d’aquest tipus al món) 1 https://www.statista.com/statistics/494947/ransomware-attacks-per-year-worldwide/), on l’intrús restringeix l’accés a seccions o fitxers dins d’una xarxa i demana un rescat monetari a canvi de retirar les restriccions.

A l’hora de realitzar una auditoria de seguretat, els aspectes més rellevants a controlar són les polítiques de seguretat informàtica de l’empresa i el compliment correcte per part del personal; l’eficiència dels sistemes informàtics (servidors, routers, dispositius, etcètera), tant pel que fa a maquinari com a programari; els protocols de seguretat informàtica existents: programaris antivirus i antimalware, regles de tallafocs, actualitzacions de firmwares; i el compliment de les normatives vigents, sobretot pel que fa al tractament de dades de tercers.

Alhora, hi ha diversos tipus d’auditories de seguretat, a tenir en compte:

 • Auditoria de xarxes: és l’estudi de les vulnerabilitats de tots els dispositius connectats a la xarxa informàtica de l’empresa, també anomenats nodes de xarxa.
 • Auditoria forense: es duu a terme després d’haver patit un incident de seguretat i té com a objectiu trobar la causa de la intrusió, és a dir, la vulnerabilitat del sistema que va ser explotada per l’intrús.
 • Auditoria web: es tracta de l’estudi de les vulnerabilitats potencials existents a les aplicacions web que es fan servir dins de la xarxa informàtica de l’empresa.
 • Auditoria de codi: és una anàlisi en profunditat a nivell de codi font dels programaris utilitzats dins del sistema informàtic, a la recerca de possibles vulnerabilitats o errors.
 • Hacking ètic: també anomenat test d’intrusió, és una simulació en què s’ataca el sistema com ho faria un intrús (un hacker), per detectar els possibles punts d’accés o vulnerabilitats.

Què cal tenir en compte per crear una xarxa wifi?

És difícil imaginar, avui dia, un món sense wifi: l’utilitzem a les nostres llars i als nostres treballs i, cada cop més, en espais públics; és la forma més versàtil i ràpida de connectar-se a internet, però la realitat és que, tret que es configuri correctament, una xarxa wifi pot arribar a ser insegura i ineficient. Per això, convé parar atenció a una sèrie de detalls que poden fer la diferència, tant pel que fa a rendiment com a seguretat.

El primer, fins i tot abans de configurar una xarxa wifi, és considerar l’ús que se li donarà i l’espai on funcionarà. És a dir que, per una banda, és fonamental determinar quants dispositius es connectaran normalment a la xarxa i quina serà la demanda de recursos (quina  amplada de banda caldrà); i, per altra banda, és important tenir una idea de l’espai físic en què funcionarà la xarxa wifi, ja que com que és una xarxa sense fils és important considerar qüestions com les distàncies i les possibles interferències, per determinar el posicionament òptim del router (i, si és possible, el tipus de router, entre els quals els routers Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6 són els més moderns i potents) i, si cal, dels repetidors o amplificadors de senyal.

Un cop feta la instal·lació de la xarxa wifi, el primer que cal fer és enfocar-se a la seguretat. En aquest sentit, tots els routers porten una configuració preestablerta per defecte, tant a nivell de xifratge, com d’usuari i contrasenya.

Per canviar el nom d’usuari de la teva xarxa wifi (també anomenat SSID) i la seva contrasenya, així com per modificar la majoria de configuracions de la xarxa, has d’accedir a la configuració del router. Per això, has de conèixer l’IP de la teva connexió i accedir-hi a través d’un navegador web:

 • Si utilitzes Windows, pots trobar la teva IP accedint a la finestra d’ordres ([Tecla “Windows” + “X”] i clic a la pestanya que digui administrador, a Windows 10), escrivint la comanda ipconfig i buscant el nombre de vuit dígits anomenat Porta d’Enllaç Predeterminada.
 • En un ordinador Mac, has d’obrir el menú d’Apple i accedir a Preferències del Sistema/Xarxa/Preferències de Xarxa, i seleccionar “Wi-Fi” al menú lateral.

Un cop dins de la configuració del router, ja pots canviar fàcilment el SSID i la contrasenya. És recomanable utilitzar una contrasenya complexa. Com a il·lustració, a un hacker li prendria només segons descobrir una contrasenya que consti únicament de números, mentre que li prendria diversos anys descobrir-ne una que inclogui majúscules, minúscules, números i símbols.

El següent a considerar, quant a seguretat, és activar el xifratge o encriptació del router. La majoria dels encaminadors actuals porten aquesta configuració desactivada. Habilita un xifratge WPA2, que és generalment el més segur, o WPA3, que és un estàndard nou de xifratge inclòs als routers més moderns.

Una darrera consideració de seguretat quant al router és assegurar-te que el firmware d’aquest, és a dir, el seu sistema operatiu, estigui actualitzat; a més, si consideres que tindràs convidats connectats a la xarxa periòdicament, és recomanable crear una xarxa wifi secundària amb el seu nom d’usuari i contrasenya.

Quant al rendiment, una de les decisions més importants és el posicionament físic del router dins de l’espai on funcionarà. És a dir: la majoria dels routers emeten el seu senyal cap avall, de manera que l’alçada és un factor rellevant a considerar; alhora, com més distància hi hagi entre un dispositiu i el router, més feble serà el senyal i més inestable la connexió. Finalment, assegura’t que no hi hagi elements que bloquegin el senyal, en la mesura del possible (no serviria de res que disposis el router dins d’un armari, per exemple).

Una altra manera de millorar el rendiment és utilitzar una configuració del router anomenada Qualitat de Servei (QOS, per les sigles en anglès), amb la qual podràs prioritzar un o més dispositius perquè rebi, o rebin, una quota desigual de l’amplada de banda disponible . És a dir, que pots configurar el teu router perquè, sense importar quants dispositius estiguin connectats a la xarxa, el teu ordinador rebi un 50% de l’amplada de banda en tot moment, de manera que la teva connexió es mantingui estable.

Una última consideració: molts routers moderns són de banda doble, la qual cosa significa que emeten dos tipus de senyals, una de 2,4 GHz i una de 5 GHz. Bàsicament, el senyal de 2,4 GHz té més abast i pateix menys interferències , però sol ser més lenta; mentre que el senyal de 5 GHz sol ser més ràpid i estable, tanmateix, té menys abast i és més sensible a les interferències.

Què significa allotjament web?

L’allotjament web, comunament referit com a web hosting o simplement hosting, és l’espai virtual, dins d’un servidor, on s’allotgen els fitxers, fitxers i altres continguts d’un lloc web determinat. Tot lloc web a internet està allotjat en un servidor i associat, alhora, a una adreça o domini d’internet. Cada cop que un usuari accedeix a un domini en particular, el navegador es comunica amb el servidor corresponent per extreure la informació de l’allotjament web referent al domini en qüestió, per després presentar aquesta informació a l’usuari (tota aquesta operació, és clar, es porta a terme en qüestió de segons).

Internet és ple d’empreses, grans i petites, que presten serveis d’allotjament web. Aquestes empreses s’encarreguen, sobretot, que la informació de cada lloc web que allotgen (és a dir, la totalitat del contingut que compon a cada lloc web) es mantingui disponible al públic ininterrompudament, alhora que aquesta conservi la seva integritat i seguretat.

Els serveis d’allotjament web se solen contractar a través de subscripcions mensuals o anuals, i poden incloure tota una gamma de serveis alternatius, com ara el registre del domini, optimitzacions SEO (Optimitzacions en Motors de Cerca) o de velocitat, resguards automàtics, millores de seguretat, etcètera. Tant la disponibilitat d’aquests serveis alternatius, com la qualitat del mateix servei d’allotjament web, dependrà sobretot del cost que l’usuari estigui disposat a pagar.

En general, el que més es valora en un servei d’allotjament web és la velocitat, l’estabilitat i la disponibilitat, és a dir, que el contingut (el lloc web) estigui disponible sempre, de forma consistent i àgil.

Finalment, hi ha tres grans tipus d’allotjaments web, a tenir en compte:

 • Allotjament web compartit: és el tipus més econòmic d’allotjament web i, com el seu nom ho indica, és un allotjament web on dos o més llocs web comparteixen el mateix servidor. És ideal per a llocs petits i lleugers i, sobretot, llocs que no patirien conseqüències tan greus per eventuals interrupcions del servei, com ara blocs, portfolis o llocs institucionals, per exemple.
 • Allotjament web dedicat: al contrari que l’allotjament web compartit, a l’allotjament web dedicat el client fa ús exclusiu d’un servidor en particular, raó per la qual aquest tipus de servei sol ser força més car. Aquest tipus d’allotjament web és ideal per a llocs grans o pesats, o aquells que reben quantitats enormes de trànsit, com ara botigues en línia, llocs educacionals, llocs de notícies o llocs empresarials.
 • Servidor Virtual Privat (VPS): aquest tipus d’allotjament web és un híbrid entre el compartit i el dedicat, ja que en aquest cas el client comparteix el servidor amb altres clients, però compta amb un servidor virtual privat o VPS (per les seves sigles a anglès), que li possibilita comptar amb una sèrie de recursos fixos que li garanteixen una major estabilitat i qualitat de servei.
 • Allotjament web al núvol: l’allotjament web al núvol és, en comparació, relativament nou. En aquest tipus d’allotjament web, el client té accés a una xarxa d’emmagatzematge dispersada en una quantitat de servidors. El gran avantatge que ofereix és una capacitat pràcticament il·limitada d’espai i una velocitat de connexió superior, alhora que la solució més fiable quant a estabilitat i temps d’alta: si un servidor arribés a caure, tota la informació està arrecerada en un altre servidor, per la qual cosa, en teoria, no hauria de caure el lloc.

Què significa cloud computing?

Cloud computing, o computació al núvol, és un terme que fa referència a la contractació d’una sèrie de serveis digitals a través del núvol, és a dir, de servidors remots. Està íntimament relacionat amb el procés de digitalització de les empreses, en el qual es passa d’un model analògic de treball a un en què els processos com la facturació, el control d’estoc, la logística o l’administració de la informació, per exemple, estan digitalitzats.

La digitalització de les empreses és un procés en auge a tot el món, sobretot a partir de la pandèmia de Covid-19, i es pronostica que només  l’any 2022 s’inverteixi, globalment, la suma d’1,8 mil milions de milions de dòlars a digitalitzar els processos de les empreses 1https://www.statista.com/statistics/870924/worldwide-digital-transformation-market-size/.

A conseqüència d’aquesta tendència, les empreses necessiten cada cop més serveis més amplis, estables i potents per crear, administrar i distribuir grans quantitats d’informació, tant dins d’aquestes com dins dels seus entorns d’operació respectius. Aquí és on entra en joc el cloud computing: en ser un espai digital pràcticament il·limitat compost per una xarxa gegantina i creixent de servidors físics distribuïts a tot el món, els serveis allotjats al núvol tenen el potencial d’oferir solucions a l’alçada dels desafiaments que plantegen les noves tendències organitzacionals.

En altres paraules, a través dels serveis de cloud computing la informació i els processos digitalitzats d’una empresa esdevenen accessibles globalment (ja que no estan allotjats en un servidor local, sinó que estan disponibles globalment a través d’internet), de manera segura, ràpida i estable. La globalitat del núvol fa la informació que conté pràcticament invulnerable a imprevistos, accidents i catàstrofes.

Un altre aspecte positiu del cloud computing és que en aquest tipus de serveis se sol pagar únicament per allò que s’utilitza, reduint considerablement els costos d’instal·lació i operació que es tindrien, per exemple, si es treballés amb servidors locals.

Hi ha 6 classificacions de cloud computing:

Segons el nivell de propietat del servei:

 • Núvol públic: és el tipus més comú de cloud computing i fa referència a la prestació de serveis allotjats a servidors propietat dels prestadors dels serveis, és a dir, aliens a l’empresa, com és el cas d’Amazon Web Services o Google Cloud. Aquest tipus de cloud computing és el més econòmic, si bé el client no té control sobre l’entorn i, sobretot, la seguretat d’aquest. És ideal tant per a particulars, com per a empreses mitjanes i petites.
 • Núvol privat: és un tipus de cloud computing molt més costós i es refereix, simplement, a la implementació dels serveis típics d’un núvol públic, però en un entorn privat. En aquest cas, els servidors (el núvol), juntament amb tota la infraestructura necessària, són propietat de l’empresa en qüestió (o són rendits a tercers, però amb exclusivitat d’ús) i, per tant, té control absolut sobre el seu entorn i seguretat. És una solució adoptada, usualment, per grans empreses o institucions.
 • Núvol híbrid: és un tipus de cloud computing en què les empreses trien utilitzar el núvol públic per a certs processos menys delicats, i el núvol privat per a processos més importants.

Segons el tipus de servei:

 • Programari com a Servei (SaaS): són aplicacions o eines allotjades al núvol a què s’accedeix a través d’internet, ofertes per un proveïdor que s’encarrega del manteniment i l’administració del servei, i l’exemple més simple és una casella de correu electrònic, com Gmail, de Google.
 • Plataforma com a Servei (PaaS): en aquest cas, mentre que el proveïdor del servei s’encarrega de la infraestructura, és a dir, del maquinari, el client té més control sobre el programari, cosa que li permet desenvolupar aplicacions personalitzades segons les seves necessitats particulars.
 • Infraestructura com a Servei (IaaS): com el nom ho indica, en aquest tipus de cloud computing el client té control tant sobre la infraestructura en l’àmbit operatiu, com sobre les aplicacions i la totalitat del programari.

Què és un data center?

Un Centre de Processament de Dades, comunament referit com a data center, és una infraestructura física, composta per ordinadors i variats equips informàtics, la principal funció dels quals és la recol·lecció, l’emmagatzematge, el processament i la distribució de dades i informació d’una o diverses empreses .

En altres paraules, un data center és un espai físic on es protegeix i s’administra informació. Les empreses modernes, en continu procés de digitalització, es troben cada cop més seguit amb la dificultat d’emmagatzemar de manera segura les seves quantitats gegantines (i creixents) d’informació, generalment en forma de dades, que són fonamentals per al funcionament normal de les mateixes. . Només l’any 2020 es van crear, copiar i consumir 64,2 zettabits (o 62,2 mil milions de terabits) de dades al món, i es calcula que aquesta quantitat augmenti prop d’un 250% per a l’any 20251 https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/.

Així, els data center sorgeixen com una solució a una necessitat creixent, tant pel que fa a emmagatzematge i administració de dades, com a nivell de seguretat, que és el principal enfocament d’aquests centres. Un dels exemples més pràctics de la utilitat dels serveis d’un data center és la possibilitat de restaurar tota la informació d’una empresa en cas d´un ciberatac.

En resum, les principals raons per les quals una empresa necessita els serveis que ofereix un data center són:

 • La possibilitat de restaurar la informació davant de qualsevol imprevist.
 • Major nivell de seguretat contra atacs maliciosos.
 • Facilitat per a la distribució de grans quantitats d’informació.
 • Continuïtat de funcionament en cas de talls energètics.

Un data center modern es composa, principalment, de servidors (poden ser des de tot just un grapat, fins a milers), disposats i ordenats en racks, connectats a internet a través d’una connexió de fibra òptica; al seu torn, un dels desafiaments més grans que enfronten els data center és la creixent demanda d’energia, tant dels equips d’emmagatzematge de dades, com dels equips de refrigeració necessaris per mantenir tota la infraestructura estable. A més, molts data center tenen complexos sistemes de seguretat física, des de guàrdies i càmeres, fins a sistemes biomètrics d’accés.

Finalment, una de les mesures més importants respecte a la qualitat d’un data center és el temps de disponibilitat al llarg de l’any. Si bé l’ideal seria que no hi hagi temps de baixa, és a dir, extensions de temps en què els servidors estan fora de servei degut, per exemple, a raons de manteniment, la realitat és que tots els data center compten amb temps de baixa que, així siguin ínfims, poden afectar les operacions de les empreses que utilitzen els seus serveis. Els temps d’alta (és a dir, que estan en funcionament) dels data center solen rondar entre el 99,741% i el 99,995% del temps.

Què és el networking?

El networking és un concepte que, segons el context en què s’utilitza, pot significar una de dues coses: en el context professional, en què el seu ús es troba més estès, fa referència a la creació i el manteniment d’una xarxa interpersonal de contactes de valor, sobretot a través d’esdeveniments o activitats enfocades a fomentar el networking; mentre que, en el context informàtic, es refereix a la connexió de dos ordinadors o més, sistemes operatius o dispositius informàtics, amb el propòsit de facilitar l’intercanvi de dades i informació.

En una network informàtica, o xarxa informàtica, les connexions solen estar donades, bé a través de sistemes de cablatge a través de tecnologies sense fil, i el seu principal avantatge és la velocitat, consistència i seguretat en la transferència d’informació des d’un punt de la xarxa , o node de xarxa, a un altre. Això passa, bàsicament, perquè no hi ha intermediaris: la xarxa estableix un camí directe entre cadascun dels punts de connexió.

La utilitat de treballar en xarxa dins una oficina o empresa és, justament, la reducció de costos, en accelerar i facilitar la transferència d’informació dins de la xarxa. En aquest cas, es tractaria d’una intranet, ja que és una xarxa interna a què només es té accés des d’un dels nodes connectats a la xarxa; a diferència, per exemple, d’internet, que també és tècnicament una xarxa informàtica.

El networking informàtic, en tot cas, no utilitza només maquinari (routers, mòdems, etcètera), sinó que també necessita un programari que habiliti la transferència de la informació dins de la xarxa: un sistema operatiu de xarxa (NOS, per les seves sigles en anglès) i un programari d’aplicació, que és el que proporciona la interfície per a la transferència de dades entre els diferents nodes de la xarxa.

A més, les xarxes informàtiques han de comptar amb servidors, que funcionen com a filtres o administradors de la informació que es transfereix. És a dir, que quan s’envia informació des d’un node a un altre, aquesta primer passa per un servidor, que s’encarrega de processar la comanda, i procedir a distribuir la informació segons la comanda des del node emissor.

Segons la seva mida, la majoria de xarxes informàtiques cauen dins d’una d’aquestes classificacions:

 • PA, o Xarxa d’Àrea Personal: és el tipus de xarxa més simple i petit que existeix, essent el seu abast de només uns metres. Es compon, generalment, per un dispositiu, generalment un ordinador o telèfon mòbil, que es connecta a una xarxa existent. Un exemple d’una xarxa PAN és una connexió per USB; mentre que una xarxa PAN sense fil (WPAN), és una connexió via bluetooth.
 • LAN, Xarxa d’Àrea Local: s’anomena LAN a les xarxes informàtiques on es connecten dos o més ordinadors o dispositius alhora. És el tipus de xarxa que se sol utilitzar en empreses, institucions i organitzacions on els nodes de la xarxa estan connectats físicament a través de sistemes de cablejats i servidors locals. Alhora, les xarxes locals poden connectar-se sense fils (WLAN) a través de tecnologies de xarxa com el Wi-Fi.
 • WAN, Xarxa d’Àrea Àmplia: aquestes són les xarxes informàtiques on un nombre infinit de dispositius es connecten entre si de llarg a llarg de regions, països i continents. La xarxa més gran (i la més utilitzada al món), la internet, és considerada una WAN; encara que, cal aclarir, n’hi ha que fan una diferenciació entre WAN i GAN (Xarxa d’Àrea Global), per incloure a la internet dins de la segona.

Com ha de ser una xarxa informàtica a una empresa?

Una xarxa informàtica és un sistema en què dos o més dispositius informàtics, anomenats nodes de xarxa, estan connectats entre si a través d’enllaços de xarxa, físics o sense fil, que faciliten, acceleren i asseguren la comunicació i la transferència d’informació entre cada node de la xarxa. En un context empresarial o institucional, els avantatges de comptar amb una xarxa informàtica són molts, cosa que no vol dir que calgui passar per alt una sèrie de característiques a tenir en compte a l’hora de construir-la i administrar-la.

Pel que fa als avantatges, són clars: d’una banda, la transferència d’informació dins dels nodes de la xarxa, com ara ordinadors, dispositius mòbils, impressores o tauletes, esdevé molt més segura quan es tracta d’una xarxa informàtica privada, ja que es té absolut control sobre tot el tràfic de dades de la mateixa; al mateix temps, aquestes transferències són més ràpides i més estables, cosa que potencialment es tradueix en estalvi, tant de temps com de diners.

Dit això, no totes les xarxes informàtiques són iguals. A l’hora d’avaluar les característiques que busques en una xarxa informàtica per a la teva empresa, és important que paris atenció a aquests factors:

 • Rendiment: el rendiment fa referència a la velocitat que triga a executar-se una ordre específica dins de la xarxa, i es mesura segons la quantitat de dades que es poden transferir per segon. En general, les xarxes informàtiques amb enllaços físics, com ara cablejats de fibra òptica, per exemple, tenen molt millor rendiment que les xarxes amb enllaços sense fil.
 • Seguretat: aquest és potser el factor més important que cal tenir en compte dins d’una xarxa informàtica empresarial. La seguretat fa referència a la possibilitat de patir interferències que afectin el funcionament normal de la xarxa, ja siguin accidentals o malicioses. En general, les xarxes sense fil són més vulnerables a atacs o intrusions malicioses, mentre que les xarxes físiques són més sensibles a patir interferències. En aquest sentit, la fibra òptica es torna a destacar en ser la forma d’enllaç de xarxa més segura, ja que, en transportar la informació en forma de polsos lumínics, no corre riscos de patir interferències, cosa que garanteix més seguretat i estabilitat.
 • Fiabilitat: la confiança fa referència a la probabilitat que es produeixi una fallada en un dels nodes de la xarxa informàtica, i l’impacte que aquesta fallada tindria en el funcionament de la totalitat de la xarxa. És un factor important de considerar, ja que, si les operacions de l’empresa depenen que la xarxa funcioni ininterrompudament, una simple fallada en un dels nodes pot causar, potencialment, un dany molt més gran. En aquests casos, és una bona idea assegurar-se que la xarxa tingui un maquinari redundant, que afegeix una capa extra de confiança.
 • Escalabilitat: aquest factor és especialment important per a les empreses i institucions en etapa de creixement i expansió, ja que fa referència a la possibilitat d’afegir nodes a la xarxa en el futur. Ja que cada node que s’afegeixi a la xarxa influirà sobre altres aspectes (sobretot en el rendiment) és important planificar a futur i instal·lar la xarxa tenint en compte les projeccions de creixement.
 • Disponibilitat: finalment, és fonamental que la xarxa informàtica estigui disponible i funcionant sempre que se la necessiti. La disponibilitat fa referència a la capacitat d’una xarxa informàtica de funcionar de manera eficient ininterrompudament.

Conèixer aquests aspectes serà fonamental a l’hora d’instal·lar la teva xarxa informàtica a la teva empresa. Heu d’entendre, sobretot, quines són les vostres necessitats, tant en el present com a mitjà i llarg termini, per poder construir una xarxa informàtica que s’adapti a les vostres necessitats i prospeccions a futur.

Com funciona la fibra òptica?

La fibra òptica és una de les formes de transmissió de dades més ràpida i extensa que hi ha actualment. Es tracta de cablejats òptics molt fins, amb un diàmetre que no sol superar el d’un cabell humà, fets de filaments de fibra de vidre o de materials plàstics translúcids, a través dels quals es condueixen polsos de llum, làser o LED, carregats informació.

Són com autopistes de dades. La informació viatja a través de la fibra òptica del punt A al punt B, on es descodifiquen les dades transmeses. Atès que el que viatja pel cablejat és llum en lloc delectricitat, la velocitat de connexió és superior. El que és més, a causa del principi de reflexió interna total, no es perd informació (no es perd llum) al llarg del recorregut, fet que possibilita la transmissió d’informació en distàncies molt més llargues que en utilitzar un cablejat tradicional de coure, per exemple.

La utilització més estesa de la fibra òptica és a serveis de connexió a internet d’alta velocitat. De fet, és el tipus de connexió més ràpid i estable disponible al mercat; però té altres utilitats, com ara connexions d’àudio, sistemes de seguretat, fabricació de sensors i transferències de criptomonedes, només per nomenar-ne algunes.

A més de la seva superioritat quant a velocitat i distància, la fibra òptica té un impacte menor en el medi ambient (en comparació, una vegada més, amb el cablejat tradicional), és relativament lleugera i és immune a interferències electromagnètiques.

Dit això, també hi ha desavantatges associats a la fibra òptica, com la fragilitat del cablejat, la complexitat del procés d’instal·lació i la impossibilitat de transmetre electricitat, cosa que implica que, en cas que sigui necessari, s’hagin d’instal·lar emissors i transportadors que funcionin per fora de la fibra òptica. A més, fins ara, el cost d’instal·lació i contractació d’un servei de fibra òptica sol ser una mica més car que el d’altres tipus de connexió, encara que aquests últims anys s’han anat equilibrant.

En tot cas, hi ha dos grans tipus de cablejats de fibra òptica:

 • Fibra òptica monomodal: en aquest tipus de fibra òptica es transmet un únic senyal de llum, capaç d’assolir distàncies de fins a 400 quilòmetres gràcies al fet que utilitza un nucli més petit que redueix al màxim la distorsió del senyal. És el tipus de cablatge de fibra òptica més car, però el que proporciona una amplada de banda més ampli, fet que es tradueix en una velocitat superior.
 • Fibra òptica multimodal: en aquest tipus de fibra òptica es poden transmetre una gran quantitat de senyals de llum pel mateix cable, cosa que li resta estabilitat i la fa menys fiable per a connexions de llarga distància. És un tipus de cablatge més econòmic i, alhora, més fàcil d’instal·lar, especialment recomanat per a connexions de mitjana i curta distància.
Scroll to Top