Projectes web realitzats

Exemple de web per a empresa de promoció esportiva

El lloc web del Consell Esportiu del Garraf ha de servir de punt d’informació constant per als centenars de participants en les competicions que organitza. L’objectiu era poder disposar d’una web fàcilment actualitzable.

Per això hem programat un backoffice en WordPress que permet publicar la informació de les competicions en el mateix format en què es genera, de manera que els administradors no inverteixen temps en la traducció de formats.

Visiteu la web: http://www.cegarraf.cat

Scroll to Top