Projectes web realitzats

Consell Esportiu del Garraf

El lloc web del Consell Esportiu del Garraf ha de servir de punt d’informació constant per als centenars de participants en les competicions que organitza. L’objectiu era poder disposar d’una web fàcilment actualitzable.

Per això hem programat un backoffice que permet publicar la informació de les competicions en el mateix format en què es genera, de manera que els administradors no inverteixen temps en la traducció de formats.

Juntament amb Qpages, el nostre gestor de continguts estàndard / a mida, que s’encarrega de la resta de les informacions, el web del Consell està permanentment actualitzada.

Visiteu la web: http://www.cegarraf.cat

ADQA CEG