We speak english · Parliamo italiano

Rebeu la nostra Newsletter* Camps obligatoris

Truqui'ns 902 585 365

Condicions d’utilització del programari d’assistència remota

El programari d’assistència remota és per a la seva utilització amb clients que tinguin contracte de manteniment o clients habituals de la companyia amb compte corrent oberta.

El sistema d’accés aquesta protegit per contrasenya i codi de seguretat, i les dades viatgen encriptats.

L’usuari guardarà la màxima discreció a l’hora de comunicar aquestes dades al tècnic de suport.

L’usuari haurà d’assegurar-se de tancar el programa d’assistències remotes una vegada finalitzada la mateixa pel nostre tècnic de suport.

Les assistències remotes computaran en fraccions de 30 minuts per als clients amb contractes de manteniment preferent, i en fraccions de 1 hora per als clients amb contracte de bo d’hores no preferent, fora de zona o clients habituals amb contracte de servei però no de manteniment.

Per als clients amb contracte de manteniment preferent que sobrepassin els límits contractats o l’assistència no quedi coberta per les clausules de contracte es procedirà a realitzar un càrrec per servei d’assistència remota amb les següents tarifes per a l’exercici 2009:

Assistència fins a 30 minuts: 33,00.-€

Assistència fins a 1 Hora: 54,00.-€

Per als clients fora de zona o contracte de bo d’hores les tarifes seran les següents:

Assistència fins a 1 Hora: 58,00.-€

Qualsevol altre client que sol·liciti o requereixi una assistència remota urgent haurà d’acollir-se a les tarifes convencionals de servei d’assistència remota (incloent els clients amb acords de servei).

Assistència 1 Hora o qualsevol fracció: 65,00.-€

El client abans de sol·licitar una assistència remota haurà d’haver llegit i acceptat les condicions d’aquest acord entre qualsevol empresa del grup ADQA (ADTI,S.L. , ECMI, S.L., o ISP, S.L.) i l’empresa sol·licitant, enviant un correu d’acceptació de forma automàtica.

ADQA no es farà responsable de l’incompliment de qualsevol de les condicions estipulades anteriorment, o de qualsevol problema que pogués sorgir per l’ús d’aquest servei en els equips o sistemes del client, per la negligència en el seu ús, o qualsevol altra qüestió.

Aquesta prohibit el seu ús per a qualsevol altra fi que no sigui el d’assistència tècnica remota.

Li interessa? als seus contactes potser també. Comparteix!

Segueix-nos a
Servei Assistència Remota El nostre operador de telecomunicacions El nostre soci tecnològic
ADQA

ADQA