We speak english · Parliamo italiano

Rebeu la nostra Newsletter* Camps obligatoris

Truqui'ns 902 585 365

Paràmetres comprovats en una certificació de xarxa

La certificació comprova que la instal·lació compleixi amb els paràmetres especificats per l’estàndard TIA CAT 5, 5e, 6, 6a, etc. Que fa al·lusió a ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (1), i que es descriuen a continuació:

MAPA DE CABLEJAT: Comprova que el mapa de cablejat coincideixi amb l’estàndard de comprovació de la instal·lació realitzada.

LONGITUD: La longitud en tots els parells del cable comprovat en funció a la mida de propagació, en el seu retard i la mitjana del valor NVP. Una estructura de cable de coure no podrà superar els 99m, i en el cas de FO dependrà del tipus de fibra utilitzada.

PÈRDUA PER INSERCIÓ: També anomenada ATENUACIÓ, comprova la pèrdua de senyal dels enllaços per la seva inserció.

PERDUDA PER PARADIAFONIA: S’especifica com NEXT i mesura la interferència que fa un parell sobre un altre en el mateix extrem proper. Comprova parell a par amb els seus respectius propers aquesta interferència o inducció. Es mesura en el total de rang de freqüències

TOTAL DE PÈRDUES DE PARADIAFONIA: Denominada PSNEXT, realitza una comprovació de com li afecta a un parell la transmissió de dades combinada per la resta dels parells propers, per tant s’haurà de realitzar per a par amb els 8 parells que composen el cable. Es mesura en el total de rang de freqüències.

PERDUDA PER PARADIAFONIA AL EXTREMO PROPER PAR A PAR: FEXT mesura la interferència que un parell de fils a l’extrem llunyà causa sobre el parell de fils afectat en aquest mateix extrem. ELFEXT mesura la intensitat de la per diafonia a l’extrem remot relativa a la senyal atenuada que arriba al final del cable. Es produeixen 24 parells de combinacions possibles que es comproven.

TOTAL DE PÈRDUES PER PARADIAFONIA AL EXTREMO PROPER (PSELFEXT): El paràmetre ELFEXT és un paràmetre combinat que combina l’efecte del FEXT de tres parells respecte a un de sol, PSELFEXT realitzarà la suma de totes aquestes combinacions.

PÈRDUA DE RETORN: La pèrdua de retorn (RETURN Loss) mesura la pèrdua total d’energia reflectida en cada parell de fils. Es mesura en els dos extrems i en cada parell, i tot per al total de rang de freqüències.

CERTIFICACIÓ de retard SESGA (DELAY skew): Aquest paràmetre mostra la diferència en el retard de propagació entre els quatre parells. El parell amb el retard de propagació menor és la referència 0 del retard esbiaixat.

CALIBRACIÓ IN SITU: És imprescindible realitzar la calibració in situ de l’aparell de mesura abans de cada certificació, seguint les indicacions del fabricant.

CALIBRACIÓ DE L’APARELL: L’aparell quan s’adquireix ha de portar un certificat de calibratge realitzat en fàbrica, el qual ens garanteix que ha estat comprovat en si mateix.

DOCUMENTACIÓ DELS RESULTATS: L’aparell emmagatzema el resultat de totes les proves realitzades i posteriorment poden ser lliurades al client.

Quin cost té?

Li interessa? als seus contactes potser també. Comparteix!

Segueix-nos a
Servei Assistència Remota El nostre operador de telecomunicacions El nostre soci tecnològic
ADQA

ADQA