Firewall

Un tallafocs, firewall en anglès, és un component crític en la seguretat de xarxes informàtiques que actua com una barrera entre una xarxa privada i la resta d’Internet. L’objectiu és monitoritzar i controlar el trànsit de xarxa entrant i sortint, permetent o bloquejant l’accés segons les regles de seguretat definides.

La inspecció de paquets implica examinar cada paquet de dades  a la recerca d’informació específica, com ara l’adreça IP d’origen o destinació, el tipus de protocol utilitzat i el port d’origen o destinació. El filtratge d’adreça IP permet permetre o denegar l’accés a una adreça IP específica oa una gamma d’adreces IP. El filtratge de ports permet o denega l’accés a un port específic o a un rang de ports. El filtratge de continguts analitza el contingut del trànsit de xarxa a la recerca de patrons específics, com virus, correu brossa o contingut no desitjat.

El tallafoc es configura amb regles de seguretat específiques que determinen quin trànsit de xarxa es permet i quin trànsit es bloqueja. Aquestes regles poden ser molt detallades i es poden ajustar segons les necessitats específiques de lorganització.

Els professionals d’ADQA us guiaran en el procés d’implantació del firewall com a element fonamental de la seguretat perimetral de la vostra xarxa.

TRES RAONS PER A INSTAL·LAR UN FIREWALL

01

Protecció contra amenaces externes

Un firewall és essencial per protegir una xarxa informàtica contra amenaces externes, com ara atacs cibernètics, codi maliciós i virus. En bloquejar el trànsit de xarxa no autoritzat, el tallafoc ajuda a evitar que els atacants accedeixin als recursos de la xarxa i robin o facin malbé informació crítica.02

Control d'accés a la xarxa

Un firewall permet controlar l'accés a la xarxa dels usuaris i dispositius autoritzats, limitant l'accés als recursos de la xarxa només als que tenen els permisos necessaris. Això ajuda a prevenir l'accés no autoritzat a la informació confidencial i redueix la possibilitat que es produeixin errors o incidents de seguretat..03

Compliment de normatives de seguretat

La instal·lació d'un tallafocs és un requisit comú per complir amb les normatives i estàndards de seguretat, com la Llei de Protecció de Dades o l'estàndard de seguretat PCI DSS. En implementar un tallafocs, les organitzacions poden demostrar el seu compromís amb la seguretat de la informació i evitar possibles multes i sancions per incompliment de normatives.

Com són els firewalls d'última generació?

A ADQA treballem amb diferents fabricants de firewalls, per a poder oferir a cada client la solució que més li convé. En tots els casos, instal·lem els firewalls de nova generació, que ofereixen millors solucions i prestacions avançades.

Inspecció profunda de paquets:
Inspecció profunda de paquets: Els tallafocs d'última generació utilitzen la inspecció profunda de paquets per analitzar el contingut del trànsit de xarxa, incloent-hi el trànsit xifrat. Això permet detectar amenaces ocultes i evitar atacs avançats.
Intel·ligència artificial i machine learning:Els tallafocs d'última generació utilitzen la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic per analitzar el comportament del trànsit de xarxa i detectar patrons sospitosos. Això ajuda a identificar amenaces en temps real ia respondre-hi de manera ràpida i eficaç.
Integració amb solucions de seguretat: Els tallafocs d'última generació s'integren amb altres solucions de seguretat, com ara sistemes de prevenció d'intrusions, detecció de codi maliciós i anàlisi de vulnerabilitats. Això permet una gestió més eficient de la seguretat de la xarxa i una resposta més ràpida davant de les amenaces.
Escalabilitat i rendiment: Els tallafocs d'última generació estan dissenyats per gestionar grans volums de trànsit de xarxa i oferir un alt rendiment sense comprometre la seguretat. A més, són escalables i es poden adaptar a les necessitats canviants de l'organització.
Administració centralitzada: Els tallafocs d'última generació ofereixen una administració centralitzada que permet configurar i monitoritzar diversos dispositius de tallafocs des d'una ubicació central. Això simplifica la gestió de la seguretat de la xarxa i en millora l'eficiència operativa.

Per què amb ADQA?

Scroll to Top