Projectes web realitzats

Exemple de web per a empresa de serveis veterinaris

Aquest projecte suposava un petit repte des del punt de vista de la comunicació: unir en un sol web la comunicació tant per a professionals dels serveis veterinaris com per a propietaris de mascotes. Els dos públics requereixen una forma diferent de comunicació.

Per a això, el primer que hem fet ha estat ordenar de forma clara el contingut, en blocs que, sense explicitar-lo, van dirigits a cadascun dels públics. Això ens ha permès introduir el contingut professional on ha estat necessari, i al mateix temps, permetre que el públic propietari de mascotes la pàgina com un servei al qual pot accedir en cas de necessitar un veterinari d’urgència.

Visiteu la web: http://www.urgenciesveterinaries.com/

Scroll to Top