Projectes web realitzats

Exemple de web per a empresa del sector sanitari

Alguns projectes requereixen un tractament amb una sensibilitat especial. Aquest és el cas de tots els projectes de comunicació per a serveis mèdics, però en especial per a una Clínica del Dolor.

D’una banda el client ens requereix un tractament científic i rigorós, i de l’altra, necessitem comunicar amb un públic que no coneix la terminologia mèdica.

La solució ha estat fer un web amable des del punt de vista de l’organització del contingut i el disseny, que la faci atractiva per al públic en general, i al mateix temps, acompanyar el contingut tècnic acompanyat amb imatges que la fan més lleugera.

A més, i com sempre, hem procurat fer un tractament tècnic per orientar els cercadors, i un tractament lleugerament comercial per afavorir la resposta del visitant, sense una actitud agressiva.

Visiteu la web: http://www.clinicadolorpilar.com/

Scroll to Top